Do prvního grafu můžete kliknutím zakreslit body. Každý bod se promítne jako vlnka v houghově prostoru. Přidejte do grafu více bodů a sledujte místa, kde se vlnky v hougově prostoru setkají. Pohybem po druhém grafu se v prvním zakreslí přímka, která reprezentuje dané koeficienty.