JavaScript

Tipy pro lepší výkon HTML5 canvasu

Vydáno:

Jiří Kupka
  • Není potřeba vykreslovat objekty, které se zobrazují mimo canvas. Objekty jdou vykreslit i za hranice rozměrů canvasu, uživatel je však nevidí. Toto počítání zbytečně zvyšuje počet operací nad canvasem bez viditelných výsledků. Při zjištění, že by se objekt vykreslil mimo canvas, nevykreslovat.